Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειρηνοδικείο Πατρών
Κανάρη 48-52
Τ.Κ. 26 222
Πάτρα

Τηλέφωνα επικοινωνίας - FAX - Email

Για τεχνικά θέματα, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες