Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειρηνοδικείο Πατρών
Κανάρη 48-52
Τ.Κ. 26 222
Πάτρα
email:

Τηλεφωνικός κατάλογος - FAX

Για τεχνικά θέματα, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο web site του Ειρηνοδικείου Πατρών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), Βασίλειο Στεφανή στο email