Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειρηνοδικείο Πατρών
Κανάρη 48-52
Τ.Κ. 26 222
Πάτρα

Τηλέφωνα επικοινωνίας - FAX - Email

Για τεχνικά θέματα, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο web site του Ειρηνοδικείου Πατρών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), Βασίλειο Στεφανή στο email