Πιστοποιητικά

Περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης

1. Αίτηση (κατεβάστε το έντυπο σε μορφή PDF)
2. Πρόσφατη ληξιαρχική πράξη θανάτου (εάν δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη)
3. Ένα μεγαρόσημο των 2 Ευρώ (για το πιστοποιητικό) και ένα των 3 ευρώ (για την αίτηση).
Κατάθεση στο γραφείο 9 (πληροφορίες: 2610 330 807) του Ειρηνοδικείου Πατρών. Να σημειωθεί ότι στο αρχείο του Ειρηνοδικείου τηρούνται διαθήκες με ημερομηνίες δημοσίευσης από 1/3/2013.

Μη αποποίησης κληρονομιάς

1. Αίτηση (κατεβάστε το έντυπο σε μορφή PDF)
2. Πρόσφατη ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Ένα μεγαρόσημο των 2 Ευρώ (για το πιστοποιητικό) και ένα των 3 ευρώ (για την αίτηση).

Κατάθεση στο γραφείο 6 (πληροφορίες: 2610 330 807) του Ειρηνοδικείου Πατρών.

Πιστοποιητικά ενδίκων μέσων

Για πιστοποιητικά ενδίκων μέσων απευθυνθείτε στο γραφείο 6 του Ειρηνοδικείου Πατρών. Τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται κατά περίπτωση.