Προσωπικό

Διευθύνουσα Ειρηνοδικείου

Παρασκευή Αναστασοπούλου, Ειρηνοδίκης Α’ Τάξης

Προϊσταμένος Διεύθυνσης Γραμματείας

Ανδρέας Μπούτρης
ΠΕ Γραμματέας
Τηλ. 2610 328 655 - Fax. 2610 344 684
email:

email:

Α΄ Τμήμα Πληροφορικής και Καθαρογραφής

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο Email
Κωνσταντίνα Πισιμάνη ΠΕ Γραμματέας – Τμηματάρχης 9 2610 330 807  
Ειρήνη Θέμου ΔΕ Γραμματέας 5 2610 336 832  
Ανθή Κακογιάννη ΠΕ Γραμματέας 9 2610 330 807  
Ηρακλής Μαρκέλης ΠΕ Πληροφορικής 9 2610 330 807
Ελισάβετ Σακκά ΠΕ Γραμματέας 5 2610 336 832
Βασίλειος Στεφανής ΠΕ Πληροφορικής 5 2610 336 832
Χήτα Ευστρατία ΤΕ Πληροφορικής 5 2610 336 832

Β΄ Τμήμα Αρχείου Επιμελητών

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο
Στέλλα Κρητικού ΤΕ Γραμματέας – Τμηματάρχης 7 2610 330 807
Νικόλαος Αμτζόπουλος ΔΕ Γραμματέας 7 2610 330 807
Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος ΠΕ Γραμματέας 7 2610 330 807
Αλέκος Μπιλίρης Επιμελητής 7 2610 330 807
Γεωργία Τσιώτα ΠΕ Γραμματέας 7 2610 330 807

Γ΄ Τμήμα Προσδιορισμού

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο
Αθηνά Παναγοπούλου ΔΕ Γραμματέας – Τμηματάρχης 6 2610 330 807
Αγγελική Κωνσταντινοπούλου ΤΕ Πληροφορικής 6 2610 330 807
Δημήτριος Παπαευσταθίου ΔΕ Γραμματέας 6 2610 330 807
Ιωάννης Σαλαμάνος ΤΕ Γραμματέας 6 2610 330 807

Δ΄ Τμήμα Γραμματέων Έδρας

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο
Μαρία Γεωργοπούλου ΔΕ Γραμματέας – Τμηματάρχης 4 2610 336 832
Σταυρούλα Δαμασκοπούλου ΤΕ Γραμματέας 4 2610 336 832
Αικατερίνη Μέρμηγκα ΔΕ Γραμματέας 3 2610 336 832
Λαμπρινή Νιφόρα ΠΕ Γραμματέας 3 2610 336 832
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ΠΕ Γραμματέας 4 2610 336 832
Ασπασία Παπαζαφειροπούλου ΔΕ Γραμματέας 4 2610 336 832
Παναγιώτα Τζουβέκα ΔΕ Γραμματέας 4 2610 336 832