Προσωπικό

Διευθύνουσα Ειρηνοδικείου

Αικατερίνη Σπυρέλλη, Ειρηνοδίκης Α’ Τάξης

Προϊσταμένος Διεύθυνσης Γραμματείας

Ανδρέας Μπούτρης
ΠΕ Γραμματέας
Τηλ. 2610 328 655 - Fax. 2610 344 684
email:

email:

Για θέματα διαθηκών και δημοσίευση αποφάσεων: 2610 336 832 (Γραφείο 5)

Α΄ Τμήμα Πληροφορικής και Καθαρογραφής

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο Email
Κωνσταντίνα Πισιμάνη ΠΕ Γραμματέας – Τμηματάρχης 9 2610 330 807  
Ειρήνη Θέμου ΔΕ Γραμματέας 5 2610 336 832  
Κωνσταντίνα Καραβά ΠΕ Γραμματέας 9 2610 330 807
Ηρακλής Μαρκέλης ΠΕ Πληροφορικής 9 2610 330 807
Βασίλειος Στεφανής ΠΕ Πληροφορικής 5 2610 336 832
Μαρία Τσουδή ΠΕ Γραμματέας 5 2610 336 832  
Ευστρατία Χήτα ΤΕ Πληροφορικής 5 2610 336 832

Β΄ Τμήμα Αρχείου Επιμελητών

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο
Στέλλα Κρητικού ΤΕ Γραμματέας – Τμηματάρχης 7 2610 330 807
Νικόλαος Αμτζόπουλος ΔΕ Γραμματέας 7 2610 330 807
Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος ΠΕ Γραμματέας 7 2610 330 807
Αλέκος Μπιλίρης Επιμελητής 7 2610 330 807
Γεωργία Τσιώτα ΠΕ Γραμματέας 7 2610 330 807

Γ΄ Τμήμα Προσδιορισμού

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο Email
Αθηνά Παναγοπούλου ΔΕ Γραμματέας – Τμηματάρχης 6 2610 330 807  
Ανθή Κακογιάννη ΠΕ Γραμματέας 6 2610 330 807  
Αγγελική Κωνσταντινοπούλου ΤΕ Πληροφορικής 6 2610 330 807
Δημήτριος Παπαευσταθίου ΔΕ Γραμματέας 6 2610 330 807  

Δ΄ Τμήμα Γραμματέων Έδρας

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο Email
Μαρία Γεωργοπούλου ΔΕ Γραμματέας – Τμηματάρχης 4 2610 336 832  
Σταυρούλα Δαμασκοπούλου ΤΕ Γραμματέας 3 2610 336 832  
Αικατερίνη Μέρμηγκα ΔΕ Γραμματέας 3 2610 336 832  
Λαμπρινή Νιφόρα ΠΕ Γραμματέας 4 2610 336 832  
Ασπασία Παπαζαφειροπούλου ΔΕ Γραμματέας 4 2610 336 832  
Παναγιώτα Τζουβέκα ΔΕ Γραμματέας 4 2610 336 832