Σχετικά με τον ιστότοπο

Ο παρόν ιστότοπος δημιουργήθηκε από την ομάδα Πληροφορικής του Ειρηνοδικείου Πατρών, με χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα (Ubuntu, Apache, PHP, Drupal, MySQL).
Η φιλοξενία (hosting) του ιστότοπου προσφέρεται δωρεάν από την Κοινωνία της Πληροφορίας, στην cloud υποδομή της.

Ομάδα εργασίας ιστότοπου - Επιμέλεια υλικού

Ελένη Μπίθαρη, Ειρηνοδίκης, τέως Διευθύνουσα Ειρηνοδικείου

Σωτηρία Ζυγομαλά, ΠΕ Γραμματέας, τέως Προϊσταμένη Γραμματείας

Κωνσταντίνα Πισιμάνη, ΠΕ Γραμματέας, Προϊσταμένη Τμήματος

Ελισάβετ Σακκά, ΠΕ Γραμματέας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη

Ηρακλής Μαρκέλης - Βασίλης Στεφανής
ΠΕ Πληροφορικής