Σχετικά με τον ιστότοπο

Ο παρόν ιστότοπος δημιουργήθηκε από την ομάδα Πληροφορικής του Ειρηνοδικείου Πατρών, με χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα (Ubuntu, Apache, PHP, Drupal, MySQL).
Η φιλοξενία (hosting) του ιστότοπου προσφέρεται δωρεάν από την Κοινωνία της Πληροφορίας, στην cloud υποδομή της.

Ομάδα εργασίας ιστότοπου - Επιμέλεια υλικού

Ελένη Μπίθαρη, Ειρηνοδίκης, Διευθύνουσα Ειρηνοδικείου

Σωτηρία Ζυγομαλά, ΠΕ Γραμματέας, τέως Προϊσταμένη Γραμματείας

Κωνσταντίνα Πισιμάνη, ΠΕ Γραμματέας, Προϊσταμένη Τμήματος

Ελισάβετ Σακκά, ΠΕ Γραμματέας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη

Ηρακλής Μαρκέλης - Βασίλης Στεφανής
ΠΕ Πληροφορικής