Πολιτική Προσβασιμότητας Ιστοτόπου

Σκοπός της προσβασιμότητας του ιστοτόπου είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των χρηστών με αναπηρίες σε πληροφορίες και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Προκειμένου να προσφέρεται στον καθένα, με ή χωρίς αναπηρία, η καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στο διαδίκτυο, οι ιστότοποι πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο σχεδιασμό και την κατάλληλη διάταξη. Το Ειρηνοδικείο Πατρών ακολουθεί τα πρότυπα προσβασιμότητας όπως αυτά ορίζονται από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C), καθώς ο ιστότοπος του Ειρηνοδικείου Πατρών διαμορφώθηκε προσφάτως ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως σε διαφορετικές ανάγκες, βάσει διεξοδικής ανάλυσης του συνολικού επιπέδου προσβασιμότητάς του, η οποία εκπονήθηκε από το διαδικτυακό εργαλείο AChecker το 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη την σχετική αναφορά του AChecker, το Ειρηνοδικείο Πατρών έλαβε κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του ιστοτόπου του με την έκδοση 2.0 επιπέδου AAA των οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG 2.0 level AAA).

Το Ειρηνοδικείο Πατρών παρακολουθεί διαρκώς τη συνολική προσβασιμότητα του ιστοτόπου του. Λόγω των πολύ συχνών ενημερώσεων του διαδικτυακού περιεχομένου και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να είναι όλες οι ιστοσελίδες όσο το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμες και εύχρηστες, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις οι επισκέπτες να αντιμετωπίσουν προβλήματα προσβασιμότητας κατά την περιήγησή τους στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε τέτοιο πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας. Να σημειωθεί ότι έγγραφα σε μορφότυπο PDF που διατίθενται σε ορισμένες ιστοσελίδες δεν έχουν ακόμη βελτιστοποιηθεί από άποψη προσβασιμότητας.