Λογαριασμός χρήστη

Πρωτεύουσες καρτέλες

Είστε Δικηγόρος; Αν ναι, δε χρειάζεται να συνδεθείτε με τους κωδικούς TAXISnet.
Χρησιμοποιείστε το λογαριασμό που έχετε ήδη ή σε περίπτωση που δεν έχετε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό για δικηγόρους εδώ

Η εγγραφή είναι διαθέσιμη για όλους τους δικηγόρους της χώρας, όχι μόνο για δικηγόρους του ΔΣ Πατρών.