Λογαριασμός χρήστη

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εγγραφή αποκλειστικά για Δικηγόρους
Προτείνεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (email, ονοματεπώνυμο κλπ), όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπου του Δικηγορικού Συλλόγου.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων σας και η ενεργοποίηση του λογαριασμού θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσέλευσή σας στο Ειρηνοδικείο Πατρών.