Ειρηνοδικείο Πατρών

Καλώς ήλθατε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου Πατρών.

Το Ειρηνοδικείο είναι πολιτικό Δικαστήριο της Ελλάδος και δικάζονται σε πρώτο βαθμό όλες οι ιδιωτικές διαφορές που έχουν αντικείμενο έως το ποσό των 20.000 €. Στο Ειρηνοδικείο εκδικάζονται αστικές διαφορές τακτικής διαδικασίας, ειδικής διαδικασίας (μισθωτικές, εργατικές, αυτοκίνητα κλπ), ασφαλιστικών μέτρων και υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, ενώ για διαφορές με αντικείμενο απαιτήσεις καθώς και δικαιώματα σε κινητά πράγματα ή τη νομή τους έως το ποσό των 5.000€ εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις περί μικροδιαφορών.
Να σημειωθεί ότι στην εκουσία δικαιοδοσία, ο κύριος όγκος των υποθέσεων αφορά τις αιτήσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων οφειλετών του Ν. 3869/2010.

Επίσης, στο Ειρηνοδικείο συντάσσονται ένορκες βεβαιώσεις, κατατίθενται αιτήσεις για την έκδοση διαταγών πληρωμής για αντικείμενο έως το ποσό των 20.000 €, εγγραφής ή εξάλειψης προσημειώσεων υποθηκών. Οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, εκτός από αυτές που έχουν εκδοθεί με τις ειδικές διατάξεις περί μικροδιαφορών, υπόκεινται σε έφεση που εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Υπηρεσίες προς πολίτες

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα:

Υπηρεσίες προς Δικηγόρους

Οι Δικηγόροι, πέρα των παραπάνω υπηρεσιών, έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις υποθέσεις τους στο Ειρηνοδικείο Πατρών (απαιτείται ο αριθμός κατάθεσης), να δημιουργήσουν λίστα με τις υποθέσεις τους ώστε να ενημερώνονται (αυτόματα, μέσω email) για την έκδοση απόφασης, να ενημερώνονται για τον προσδιορισμό (αρχική δικάσιμος) αγωγών Τακτικής διαδικασίας και Μικροδιαφορών, να ανακτούν τα εκθέματα των δικασίμων.
Οι Δικηγόροι, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών για λογαριασμό των εντολέων τους, με χρήση του λογαριασμού που διαθέτουν ήδη στο Ειρηνοδικείο Πατρών, δεν απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς TAXISnet.
Για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Δικηγόρους, απαιτείται εγγραφή.