Ενημέρωση σχετικά με εγγραφές ή εξαλείψεις ή μεταρρυθμίσεις συναινετικής προσημείωσης υποθήκης

Τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης θα συζητούνται είτε αυτοπροσώπως είτε με έγγραφες δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

Εκ της διευθύνσεως του Ειρηνοδικείου Πατρών

Τροποποίηση (31/01/23): Δείτε και τη νέα, σχετική, ανακοίνωση εδώ:
https://www.eirinodikeio-patras.gov.gr/node/119220

Ημερομηνία: 
03/11/2022