Υπηρεσία Ειρηνοδικών Ιουνίου 2023

Επισυνάπτεται η υπηρεσία Ειρηνοδικών μηνός Ιουνίου 2023 καθώς και οι υπηρεσίες για τις κατ' οίκον έρευνες στο Ειρηνοδικείο Δύμης.

Ημερομηνία: 
29/05/2023