Σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου κατά την περίοδο των εκλογών

Επισυνάπτεται η 56/2023 πράξη της Διευθύνουσας σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Πατρών κατά την περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών (Οκτώβριος 2023).

Ημερομηνία: 
28/09/2023
Συνημμένα Έγγραφα: