Υπηρεσία Ειρηνοδικών Ιουνίου 2024 (Πάτρα/ Δύμη)

Επισυνάπτεται η υπηρεσία Ειρηνοδικών (Πάτρα, πολιτικές υποθέσεις Δύμης) για το Μήνα Ιουνίο 2024 (1/6 - 30/6/24)

Ημερομηνία: 
29/05/2024