Καταστροφή σχετικών 2013, 2014 και Ν. 3869/10 (έτη 2011-14)

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με την καταστροφή σχετικών, όλων των διαδικασιών, των ετών 2013 και 2014.
Επίσης, όσον αφορά τα σχετικά του Ν. 3869, η καταστροφή αφορά τα έτη 2011 - 2014
Η παραλαβή των σχετικών από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την Παρασκευή 18/01/2020.

Ημερομηνία: 
05/11/2019