Πράξη σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως και 18/01/2021

Επισυνάπτεται η 2/2021, πράξη της Διευθύνουσας του Ειρηνοδικείου Πατρών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου έως και 18/01/2021.

Ημερομηνία: 
10/01/2021
Συνημμένα Έγγραφα: