Πράξη σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως και 25/01/2021

Επισυνάπτεται η 3/2021, πράξη της Διευθύνουσας του Ειρηνοδικείου Πατρών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου έως και 25/01/2021.

Ημερομηνία: 
17/01/2021
Συνημμένα Έγγραφα: