Σχετικά με δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς

Επισυνάπτεται η 5/2021 πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Πατρών σχετικά με δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς.

Ημερομηνία: 
25/01/2021
Συνημμένα Έγγραφα: