Σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως και 15/02/2021

Ενόψει της δημοσίευσης της νέας ΚΥΑ (454/5-2-2021 ΦεΚ τευχ. Β) και την αυστηροποίηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπου για τον Δήμο Πατρέων αναφέρει χαρακτηριστικά: "β) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: βα) ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κλπ…." από 8/2/2021 έως 15/2/2021 το Ειρηνοδικείο Πατρών αναστέλλει την λειτουργία του και
α) Θα λειτουργήσει μόνο με προσωπικό ασφαλείας
β) Ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας θα παρίσταται στο γραφείο του καθημερινά από 10.00 ώρα έως και 13.00 και μόνο για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επείγουσες προσωρινές θα γίνονται χωρίς κλήτευση του καθού ενώ οι προσωρινές που αφορούν υπερχρεωμένα, έως 15/2, δε θα πραγματοποιούνται καθόλου.

Τέλος, σημειώνεται ότι συνεχίζεται κανονικά η δημοσίευση αποφάσεων καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών (αποκλειστικά ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του website).

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών
Παρασκευή Αναστασοπούλου

Ημερομηνία: 
07/02/2021