Σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως και 01/03/2021

Με βάση το ΦΕΚ 534/Β/10-2-21, έως 01/03/2021 και ώρα 06:00 το Ειρηνοδικείο Πατρών αναστέλλει την λειτουργία του και
α) Θα λειτουργήσει μόνο με προσωπικό ασφαλείας
β) Ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας θα παρίσταται στο γραφείο του καθημερινά από 10.00 έως 13.00 και μόνο για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επείγουσες προσωρινές θα γίνονται χωρίς κλήτευση του καθού ενώ οι προσωρινές που αφορούν υπερχρεωμένα, έως 1/3, δε θα πραγματοποιούνται καθόλου.
Τέλος, σημειώνεται ότι συνεχίζεται κανονικά η δημοσίευση αποφάσεων καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών (αποκλειστικά ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του website).

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών,
Παρασκευή Αναστασοπούλου

Ημερομηνία: 
12/02/2021