Επαναπροσδιορισμός δημοσίευσης διαθηκών

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαθήκες που δε δημοσιεύτηκαν λόγω Covid-19 το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχουν επαναπροσδιοριστεί ως εξής. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις για κήρυξη διαθήκης ως κυρίας.

Οι διαθήκες/ κηρύξεις που είχαν προγραμματιστεί για:
- 10/02/21 θα δημοσιευτούν 14/04/21
- 17/02/21 θα δημοσιευτούν 21/04/21
- 24/02/21 θα δημοσιευτούν 12/05/21
- 03/03/21 και 10/03/21 θα δημοσιευτούν 19/05/21
- 17/03/21 θα δημοσιευτούν 26/05/21
- 24/03/21 θα δημοσιευτούν 02/06/21

Ημερομηνία: 
12/04/2021