Καταστροφή σχετικών έτους 2015

Σας ενημερώνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα καταστραφούν τα σχετικά έτους 2015 όλων των Ειδικών Διαδικασιών, των Μικροδιαφορών και των Υπερχρεωμένων (Ν. 3869/10).
Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι να παραλάβουν τυχόν σχετικά τους εντός των επόμενων 20 ημερών.

Ημερομηνία: 
16/04/2021