Τέθηκε ξανά σε ισχύ η υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο)

Ενημερώνουμε πως τέθηκε ξανά σε ισχύ η υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε νέες αιτήσεις που κατατίθενται στην υπηρεσία μας, πιστοποιητικά και αντίγραφα που εκδίδονται. Κατόπιν τούτου, τα μεγαρόσημα καταβάλλονται κανονικά από 5/8/2021 μέσω έκδοσης e-Παραβόλου.

Ημερομηνία: 
04/08/2021