Έλεγχος πιστοποιητικών Covid 19 στους χώρους του Ειρηνοδικείου

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την πρόσφατη ΚΥΑ για την είσοδο σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου (γραφεία Γραμματείας, αίθουσες ακροατηρίων) είναι απαραίτητη η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης αρνητικού test των τελευταίων 48 ωρών.

Ημερομηνία: 
21/09/2021