Παραλαβή εγγράφων από το αρχείο του υπογείου και του παραρτήματος Πρωτοδικείου

Σας ενημερώνουμε ότι τις παρακάτω ημέρες και ώρες θα μπορείτε να παραλαμβάνετε έγγραφα από το αρχείο που βρίσκεται στο υπόγειο και το παράρτημα του Πρωτοδικείου, όπου βρίσκονται οι δικογραφίες υπερχρεωμένων των ετών 2017 και 2018, μετά από συνεννόηση με το αρχείο στο γραφείο 7 ή τηλεφωνώντας στο 2610 330 807, ζητώντας το γραφείο 7.

Κάθε Τρίτη
13:00 - 13:30: Αρχείο Υπογείου
13:30 - 14:00: Αρχείο στο παράρτημα του Πρωτοδικείου

Κάθε Πέμπτη
13:00 - 13:30: Αρχείο Υπογείου
13:30 - 14:00: Αρχείο στο παράρτημα του Πρωτοδικείου

Ημερομηνία: 
29/09/2021