Τροποποίηση υπηρεσίας Χριστουγέννων

Ενημερώνουμε πως λόγω υπηρεσιακών αναγκών τροποποιούνται οι υπηρεσίες των Χριστουγέννων ως εξής:

  • Την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 ορίζεται Ειρηνοδίκης υπηρεσίας η Ειρηνοδίκης Παρασκευή Αναστασοπούλου αντί της αρχικά ορισθείσας Κυριακής Καραδήμου.
  • Την Τρίτη 04 Ιανουαρίου 2022 ορίζεται Ειρηνοδίκης υπηρεσίας η Ειρηνοδίκης Πολυξένη Κοτανίδη αντί του αρχικά ορισθέντος Γεωργίου Μαρλαφέκα.
Ημερομηνία: 
30/12/2021