Υπηρεσία περιόδου Πάσχα 2022 (18/04 - 01/05)

Επισυνάπτεται η υπηρεσία ειρηνοδικών για την περίοδο 18/04/22 έως και 01/05/2022.

Ημερομηνία: 
14/04/2022
Συνημμένα Έγγραφα: