Υπενθύμιση - Σχετικά με καταστροφή σχετικών

Σας υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 17 Ιανουάριου 2022, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην καταστροφή σχετικών, όπως περιγράφεται στην από 08/11/2021 ανακοίνωσή μας.
https://www.eirinodikeio-patras.gov.gr/node/84975

Ημερομηνία: 
07/01/2022